Kære alle

I forbindelse med engelsk og dansk test – skal I, når I møder ind logge ind på:

http://webprøver.dk/

Her skal I vælge fanebladet dansk i tiende eller webproever til engelsk.

Herefter kan I logge på med jeres unilogin – på siden, der kommer frem skal I vælge prøver tildelt til dig af din lærer.