I skal have Nicolai i alle dansktimerne og arbejde med det, jeg gennemgik sidste time: Filmen “Hævnen” og “Min bydel – fakta og følelser”.

Opgaver til “Hævnen” https://pitkk-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/tina3366_undervisning_kk_dk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0B0A02AC-305F-4AD9-80BC-1152EDF93CFA%7D&file=H%C3%A6vnen.docx&action=default&mobileredirect=true

Skal afleveres torsdag d.19.9

“Min bydel – fakta og følelser”: https://pitkk-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/tina3366_undervisning_kk_dk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B569F1A88-9833-442D-B404-65588D9DD2A4%7D&file=storby.docx&action=default&mobileredirect=true

Skal fremlægges og afleveres onsdag d.25.9

god arbejdslyst, vi ses igen om en uge, vh Tina