Første skriftlige aflevering af artikel: Send til peter hasselgreen i office365 inden slutningen af lektionen i dag