20 min grammatik – mål træning af skriftlighed

Indiens kastesystem – makkerlæsning – draw the model – mål opnå viden om Indiens historie og samfundsstrukturer før og efter 1963.

Debate:

Negative and positive consequences  of the caste system

What is a Dahlit?

-mål at kunne debatere og reflektere om indiske samfundsforhold på engelsk