her er opgaverne til Kopierne: https://pitkk-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/tina3366_undervisning_kk_dk/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B78A0B214-E0B6-435D-97DE-1CBB88AE90ED%7D&file=KOPIERNE.docx&action=default&mobileredirect=true