I skal i løbet af jeres brobygning lave en “PhotoStory”, der har til formål, at dokumentere jeres uge de forskellige steder. I bliver delt i grupper:

  • Hver gruppe skal tage min. 25 billeder i løbet af ugen.  
  • Der skal være billeder fra alle fem dage. 
  • Billederne skal dokumentere og vise jeres forløb i brobygnignen. (Dvs. ingen selfies) 

Mandag efter brobygning, møder alle elever kl. 8.15 og redigerer deres film på deres brobygningshold. 

Tirsdag d. 19/11 i første tematime færdiggøres arbejdet, derefter præsenteres resultatet for resten af holdet.