Opgave: Gudruns dilemma

Skriv Gudruns dagbog fra den dag, hvor hun siger ja til, at Marius må hjælpe modstanden i Dk.

Overvej følgende i jeres besvarelse:

Hvilke tanker gør sig?

Hvorfor sagde hun ja?

Var hun i tvivl?

Hvad kunne tale i mod at deltage?

Brug den viden i har fra etik diskussionen