Hvidstengruppen

Efterbearbejdning af filmen:

Skal man/skal man ikke udøve civil ulydighed, hvis man er uenig med sit lands og sin regerings lovgivning?

Kan man tillade sig at udføre handlinger der medfører andres død?

Forhold dig til Marius udsagn fra scenen med den tyske fængselsvagt.

” Jeg har intet imod dig, og jeg har intet imod tyskerne. Selvom du er min fjende tilgiver jeg dig?

og et andet udsagn fra et medlem af Hvidsten-gruppen fra 1986.

” Jeg bærer ikke nag til tyskerne. Had fører kun til had. Hvis vi skal blive ved med at hade, så døde mine otte kammerater forgæves. Så har vi ikke lært af det der skete?

Lav en indre/ydre personkarakteristik af enten Gudrun eller Marius?

Skriv et afskedsbrev fra Marius til familien, husk at inddrag så mange biord s.om muligt. Mellem 250-300ord.

God fornøjelse