1. Digtet er af en bestemt slags, som også kaldes episke eller fortællende digte (søg evt. på “episk digt” i GenreUniverset for at lære mere om denne type digt). Skriv i stikordsform et kort resumé af handlingen ud fra hver strofe. 
  2. Find konkrete ord i digtet, som henviser til nazismen og krigen.
  3. Hvilke forklaringer gives der på, at Tykke bliver nazist? 
  4. Udtrykker digtet en forstående holdning til, at Tykke bliver nazist? 
  5. Hvis skyld er det, at Tykke får denne skæbne? Hvad tænker I om, at netop Morten Nielsen (med den skæbne, han fik) har skrevet dette digt?