Blog Image

Ø10

PÅ BLOGGEN FINDER DU INFORMATIONER OM LEKTIER OG ARRANGEMENTER MV.


Hvis du vil skrive til lærerne, kan du finde et link deres E-mail her- husk at du skal være logget ind på din egen mail for at skrive.

Hvis du derimod vil til Ø10's alm. hjemmeside, så klik her: www.oe10.dk

skole-hjem samtaler Peter

Uncategorised Posted on fre, januar 31, 2020 09:51:10

15.00

15.15

15.30 Hassan Barakat

15.45

16.00

16.15

16.30 Serhat

16.45 Armin

17.00 Hassan Jaberi

17.15 Berkan

17.30 Norah

17.45 Helena

18.00 Mikail

18.15 MathildeAppelsiner skriftlig afleveringsopgave

Uncategorised Posted on ons, januar 29, 2020 11:14:08
 1. Tag udgangspunkt i grønthandler Jonassen og beskriv, hvad han er for en person: Hvilke tanker gør han sig om andre mennesker? Hvordan beskriver han sin kone? Hvad er hans drømme? Hvilke forklaringer giver han sig selv på, at hans drømme aldrig er blevet til noget?

 2. Tag udgangspunkt i fru Klingspuhr: Hvordan beskriver Jonassen hende? Hvilken national og religiøs baggrund har hun? Stemmer Jonassens beskrivelse af hende overens med din egen opfattelse af hende? Hvorfor synes Jonassen ikke, at hun skal have nogle appelsiner, selvom hun er en af hans mest trofaste kunder?

 3. Beskriv Jonassens stigende aggression imod jøderne igennem teksten: Hvordan udvikles dette had? Hvor kommer det fra?

 4. Hvorfor vælger Jonassen at give fru Nielsen to appelsiner? Og hvorfor siger han: ”Fru Klingspuhr fik ingen appelsin”. Hvordan reagerer fru Nielsen på dette? Hvordan reagerer hendes mand, da hun fortæller ham om episoden? Hvad kommer appelsinerne til at symbolisere? Kunne det fx lige så godt være æbler?

 5. Diskuter, hvordan I forstår følgende citat fra teksten: ”Hun (fru Nielsen) stod og så ud ad vinduet. Der var sol endnu på den anden side af gaden. På grund af Klingspuhrs karnap ovenpå nåede den aldrig mere end det yderste af familien Nielsens vindueskarm”.

 6. I teksten kan aflæses to lag: Diskuter dels, hvad folk i novellen mener om tyskernes behandling af jøderne. Og dels, hvordan de selv forholder sig til jøderne. Hvad er forskellen?

 7. Hvad synes I, er tekstens overordnede tema? Er dette tema stadig aktuelt i dag?


skæbne

Uncategorised Posted on tirs, januar 28, 2020 10:35:29

 1. Digtet er af en bestemt slags, som også kaldes episke eller fortællende digte (søg evt. på “episk digt” i GenreUniverset for at lære mere om denne type digt). Skriv i stikordsform et kort resumé af handlingen ud fra hver strofe. 
 2. Find konkrete ord i digtet, som henviser til nazismen og krigen.
 3. Hvilke forklaringer gives der på, at Tykke bliver nazist? 
 4. Udtrykker digtet en forstående holdning til, at Tykke bliver nazist? 
 5. Hvis skyld er det, at Tykke får denne skæbne? Hvad tænker I om, at netop Morten Nielsen (med den skæbne, han fik) har skrevet dette digt?


dansk hold1

Uncategorised Posted on tors, januar 16, 2020 09:13:02

Hvidstengruppen

Efterbearbejdning af filmen:

Skal man/skal man ikke udøve civil ulydighed, hvis man er uenig med sit lands og sin regerings lovgivning?

Kan man tillade sig at udføre handlinger der medfører andres død?

Forhold dig til Marius udsagn fra scenen med den tyske fængselsvagt.

” Jeg har intet imod dig, og jeg har intet imod tyskerne. Selvom du er min fjende tilgiver jeg dig?

og et andet udsagn fra et medlem af Hvidsten-gruppen fra 1986.

” Jeg bærer ikke nag til tyskerne. Had fører kun til had. Hvis vi skal blive ved med at hade, så døde mine otte kammerater forgæves. Så har vi ikke lært af det der skete?

Lav en indre/ydre personkarakteristik af enten Gudrun eller Marius?

Skriv et afskedsbrev fra Marius til familien, husk at inddrag så mange biord s.om muligt. Mellem 250-300ord.

God fornøjelseengelsk 3

Uncategorised Posted on man, januar 13, 2020 10:30:52

What happened in the church in Charlestown? 

Explain the term White Supremacy 

Who attended the Citadel School?  

Explain what the KKK is fighting for? 

What are The Black Liberation movement fighting for? 

How is the KKK showing their believes? 

What happened at the pool party? 

What happened in the case in Dallas with the schizophrenic son? 

Tell about LA the Barber – what does he say? 

What does LA the Barber tell about having weapons in his car? 

What happened in the officer Michael Slager Case where Walter Scott was shot? 

What do you think of Officer Michael Slager was bailed out of jail? 

What do you think will happened under Michael Slagers trial? Will he be convicted? 

Explain the term Reverse Racism 

What is #blacklivesmatter? 

It is 9 times more likely to get killed if you are a person of colour – Why? And what do you think of that? 

There are 300 mio firearms in the US – what do you think of that? 

The Gun Club members are demonstrating armed. What do you think of that? 

The guy in the car – What does he say about bad cops? 

What is Institutional Racism? 

What happened in the Eric garner case? 

In the Eric Garner case, no cop was indicted. What do you think of that? Ø10 fodbold Temaopgave

Uncategorised Posted on fre, januar 10, 2020 09:25:20

I skal lave en opgave i teams af 2-3 elever. I får 6 lektioner til at forberede jeres præsentation i prezi/powerpoint/video.

I skal bringe kroppen i balance og lave en kostplan, som skal indholde en uges madplan konkretiseret! Samt et detaljeret træningsprogram som indeholder et styrke/coreprogram for muskeltræningen og et konditions/kredsløbs-træningsprogram som indeholder både aerob og anaerob træning. Da begge cases har brug for en livsstilsforandring, skal i tage stilling til hvilken sportsgren der kunne få vedkommende til at fastholde en sund livsstil.

Case 1: Er en dreng på 17 år. Gamer, sover for lidt, er vågen om natten, kommer tit for sent, spiser usundt, har forstadier til gammelmandssukkersyge, dyrker ingen motion. Har svært ved at overskue familie, medieforbrug, skole, arbejde, sociale og fysiske aktiviteter.

BMI: 29 overvægtig

Case 2: Er en kvinde på 40år , har to børn, spiser usundt, ryger, drikker og dyrker ikke motion. Lider af stress og har haft en knæskade, som gør at hun skal i gang med at genoptræne og ændre livsstil.

BMI: 15 undervægtig

Inspiration: hjemmesider

https://iform.dk/traening

https://suplab.dk/traeningsprogrammer/

Enjoy:)Hvidsten Gruppen

Uncategorised Posted on ons, januar 08, 2020 09:38:41

Opgave: Gudruns dilemma

Skriv Gudruns dagbog fra den dag, hvor hun siger ja til, at Marius må hjælpe modstanden i Dk.

Overvej følgende i jeres besvarelse:

Hvilke tanker gør sig?

Hvorfor sagde hun ja?

Var hun i tvivl?

Hvad kunne tale i mod at deltage?

Brug den viden i har fra etik diskussionenDK under besættelsen

Uncategorised Posted on tirs, januar 07, 2020 09:45:58

http://www.historielaboratoriet.dk/emner/flammen_og_citronen/index_content.html

I har nu 45min til at arbejde med hjemmesiden og skrive nogle relevante noter til besættelsen og modstanden. Skriv i office.

Klik på besættelsen og brug de forskellige indgange.

Klik på modstanden og brug de forskellige indgange.dansk 1

Uncategorised Posted on tors, januar 02, 2020 08:14:48

I er blevet tildelt en læsning og sprogbrugsprøve: opgave 3

Brug jeres unilog og start prøven

http://danskitiende.gyldendal.dk/laerer/Booking.aspx

https://www.dr.dk/mitliv/dum-og-doven-eller-stresset-straeber-hvad-kommer-der-til-staa-om-mig-og-10ernes-andre-unge-iengelsk 3 peter

Uncategorised Posted on tirs, december 10, 2019 10:50:31

Grupper kompetanceafklaring:

Berkan-Moh 8.30-8.50 Weaponlaw/school shooting

Kamal-Alan 8.50-9.10 immigrants/trump

Sika-Emma 9.10-9.30 Metoo

Buse 9.30-9.40 Blackamerica

Omer-Hassan 9.40-10.00 Modern slavery

Mathias-Helena 10.00-10.20 Black America/discrimination

Sana K-Hafsa 10.20-10.40 human trafficking

Sana Akram 10.40-50 Child abuse

Krav til opgaven:

US timeline with important events

US picture/poster about american culture

Choose an article about an issue, with a personal story you feel for, and would like to talk about:

Make 5 questions (two about the personal history, two about the theme and one where you can discuss your own opinion)

Find facts about the subject.dansk 1 peter

Uncategorised Posted on tirs, december 10, 2019 10:37:58

Grupper til kompetanceafklaring:

Tider for præsentation af pressefoto på tirsdag.

Sabine-Ida 08.30-09.00

Mikail-Serhat 9.00-9.30

Kamal-Sika-Emma 9.30-10.00

Sana-Sana 10.00-10.30

Jeanette-Helena 10.30-11.00

Saif 11.00

Max 11.15

Donia-Areeba 11.30-12-00

Ahmed-Homam 12.00-12.30

De enkelte grupper skal have valgt et billede indenfor 30min af dagens 1.lektion, samt aflevere den skriftlige analyse af pressefotoet fra begravelsen. Dem som ikke får valgt selv, trækker et foto fra min mappe.

Krav til opgaven:

I skal udarbejde en synopse med et oplæsningsstykke hver, som er relevant i forhold til det pressefoto i vælger/trækker.

Synopsen skal indeholde analysepunkter, oplæsningstykke og perspektivering.Engelsk 3 fredag

Uncategorised Posted on fre, november 01, 2019 09:44:12

Read the article in pairs about air pollution i kompendiet

Find 3 facts from the article

Ask 3 questions to the article

Do your wordbank:

pollution, fidgety, complaining, avoid, respiratory, pea-souper, vengeance, consistently, exposure, toxic, departments, clogged, wheezing, enforced, prone, flare-ups, researchers, spike, exacerbates, condition, requiring, treatment, support, decline, recommending, pneumonia, purifiers, impact.

Watch: Søg på mit cfu: En Tsunami af plastik:

https://hval.dk/mitcfu/materialeinfo.aspx?mode=-1&page=26&pageSize=6&search=horisont&orderby=title&SearchID=a5220d14-186b-4f54-85a8-6417fc149b75&index=5

Find 3 facts from the doc.

Make 5 keywords regarding the doc.

Share your assignments with me in office365.com peter hasselgreenEngelsk 3 mandag

Uncategorised Posted on fre, november 01, 2019 08:43:16

Watch Extreme world with Russel Kemp in India

Take notes on the key-points while you are watching the the documentary.

https://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx

Søg på Ross Kemp i Indien, hvis linket ikke fungerer.

After the movie:

Write a letter (debatindlæg) to the editor of your local newspaper.

Present the issue of human trafficking in India.

Write your opinion on the subjekt.

Try to suggest a solution to the problem-what can be done?

Share your assignment with me

(office365-peter hasselgreen)dansk 1

Uncategorised Posted on tors, oktober 31, 2019 13:05:04

Torsdag dagorden:

15min: grammatik

I skal i gang med at læse kapitel 1 i vores hovedværk(roman) Minusmand.

I skal læse i makkerpar eller individuelt

Arbejde med spørgsmålene og skriv jeres arbejde ind i office365. Send det til peter hasselgreen, inden timen er slut

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/minusmand/kapitler/foer-du-laeser/3-ind-i-fortaellingen

Spørgsmål til kap.1 brug link

https://dansk.gyldendal.dk/forloeb/hovedvaerker/minusmand/kapitler/mens-du-laeser/5-kapitel-1dansk 1

Uncategorised Posted on tors, oktober 31, 2019 12:57:42

Onsdag dagorden:

15min : Grammatik

75min: Læs essayet Hærværk færdigt og lav arbejds-spørgsmålene fra værktøjskassen. Send det på office365 til peter hasselgreen, inden timen er slut.Næste »